printsend by mail

Είστε εδώ: Εφοπλιστής | Υποστηρίζοντας τη Διασφάλιση Ενέργειας στην Ευρώπη: Στον RINA και στην Αsprofos ανατέθηκε η σύμβαση για το FSRU στην Αλεξανδρούπολη

Υποστηρίζοντας τη Διασφάλιση Ενέργειας στην Ευρώπη: Στον RINA και στην Αsprofos ανατέθηκε η σύμβαση για το FSRU στην Αλεξανδρούπολη

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022 – Ο RINA, ένας διεθνής οργανισμός επιθεώρησης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής, σε συνεργασία με την εταιρεία Asprofos, μια τεχνική εταιρεία με ηγετικό ρόλο στο χώρο της συμβουλευτικής με βαθιά εμπειρία στις υποδομές ενέργειας, έχουν υπογράψει μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών ως Σύμβουλοι Διαχείρισης Έργου (PMC) με την εταιρεία Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης (INGS), η οποία ανήκει και έχει αναπτυχθεί από την ελληνική εταιρεία Gastrade SA, της οποίας μέτοχοι είναι Ms. E.Copelouzou, GasLog Cyprus Investments Ltd., ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., Bulgartransgaz EAD και ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Το έργο θα προσφέρει και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και την διαποικιλότητα στην προμήθεια φυσικού αερίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό περιλαμβάνει μια μόνιμα αγκυροβολημένη Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRU) και έναν αγωγό μήκους 28 χιλιομέτρων, το οποίο θα συνδέει την πλωτή μονάδα με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (NNGTS). Το FSRU θα εγκατασταθεί στο βορειοανατολικό τμήμα του Αιγαίου, περίπου 17,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, στα βορειοανατολικά της Ελλάδος.

Το FSRU θα έχει δυνατότητα αποθήκευσης 153.500 κυβικών μέτρων, με ονομαστική παροχή αερίου 625,000 κυβικά μέτρα την ώρα, το οποίο αντιστοιχεί σε 5,5 δις κυβικά μέτρα ετησίως (530 mmscfd) και με μέγιστη παροχή φυσικού αερίου (χωρίς πλεόνασμα ασφαλείας) έως 944.000 κυβικά μέτρα την ώρα, όπου αντιστοιχεί σε 8,3 δις. κυβικά μέτρα ετησίως (800 mmscfd).

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδία κεφάλαια και με συγχρηματοδότηση με δημόσια κεφάλαια, από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και μετοχικά κεφάλαια από επενδυτές. Τα δημόσια κεφάλαια θα αποδοθούν μέσω του Ελληνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικοί: 2021ΣΕ17510003 και 2021ΣΕ175100040, εν μέρει μέσω εθνικής συμμετοχής και εν μέρει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF), στο πλαίσιο Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (EΠΑνEK).”

Ο τερματικός σταθμός είναι ένα έργο ταχείας ανάπτυξης, με το FSRU να είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει την λειτουργία του έως το τέλος του 2023. Ο RINA και η Asprofos θα διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις του έργου όσον αφορά την απόδοση, την ποιότητα, την ασφάλεια και τον χρονικό προγραμματισμό. Καθώς επίσης, την υποστήριξη του ιδιοκτήτη στον τεχνικό και διαχειριστικό σχεδιασμό και επίβλεψη, οι δύο εταίροι θα λειτουργήσουν ως διεπαφή, μέσω μιας διεπιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες του έργου.

Ο Leonardo Brunori, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ενέργειας και Κινητικότητας του RINA, εξηγεί: «Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο για τη διασφάλιση πηγών ενέργειας της Ευρώπης. Πρόσφατα γεγονότα μας επεσήμαναν τον κίνδυνο που ελλοχεύει να στηριζόμαστε μόνο σε μια χώρα για να καλύπτουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Στον RINA, έχουμε μακρά και περήφανη εμπειρία στην παράδοση έργων FSRU και LNG διεθνώς, έχοντας διαχειριστεί πάνω από 200 έργα την τελευταία δεκαπενταετία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Asprofos για την παράδοση αυτού του τερματικού σταθμού στρατηγικής σημασίας που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διαφοροποιήσει περαιτέρω την πρόσβασή της στην ενέργεια».

Ο Διονύσης Μπελεκούκιας, Διευθύνων Σύμβουλος της Asprofos, είπε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη σύμβαση αυτή και που συνεργαζόμαστε με τον RINA σ’ ένα τόσο σημαντικό έργο. Μας ανατέθηκε η σύμβαση αυτού του έργου λόγω του συνόλου των τεχνικών ικανοτήτων που αποφέρει αυτή η συνεργασία. Η Asprofos έχει εμπειρία περισσότερα από 35 χρόνια στον τομέα φυσικού αερίου καθώς συμμετείχαμε σε όλες τις φάσεις στα περισσότερα έργα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού στην Ρεθυβούσα. Έχουμε επίσης ενεργά συμμετάσχει στα περισσότερα έργα φυσικού αερίου που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα όπως είναι ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP), IGI Poseidon Pipeline, EastMed Pipeline, καλύπτοντας τα τεχνικά και περιβαλλοντικά θέματα, κάνοντας δυνατή την παροχή υπηρεσιών στην οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη των έργων. Υπάρχουν λίγες εταιρείες, οι οποίες είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ποικιλία διαφορετικών τεχνικών και γεωγραφικών απαιτήσεων του έργου».

ASPROFOS

Ο Asprofos εκτελεί αποτελεσματικά όλες τις πτυχές έργων πετρελαίου, φυσικού αερίου, περιβάλλοντος, ενέργειας και υποδομής μικρής έως μεγάλης κλίμακας από τη φάση της σύλληψης του έργου και προκαταρκτικών μελετών σκοπιμότητας έως την τελική υλοποίηση του σχεδιασμού (όπως κατασκευάστηκε) και την επίβλεψη κατασκευής. Με μέσο όρο καθαρών εσόδων 15 εκατ. ευρώ και πάνω από 210 εργαζομένους, ο Αsprofos είναι μέλος στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (HELPE). Η HELPE είναι ένας από τους λίγους κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με δραστηριότητες που εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα ενέργειας. Ο Άsprofos έχει αναπόσπαστο ρόλο στην υποστήριξη της HELPE σε όλα τα διάφορα επενδυτικά της προγράμματα. www.asprofos.gr

RINA

Ο RINA παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών στους κλάδους της Ενέργειας, Ναυτιλίας, Πιστοποίησης, Μεταφορών και Υποδομών και Βιομηχανίας. Με καθαρά έσοδα 533 εκατομμύρια ευρώ για το 2021, πάνω από 4.000 υπαλλήλους και 200 γραφεία σε 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ο RINA είναι μέλος σημαντικών οργανισμών διεθνώς και σημαντικός αρωγός στην ανάπτυξη των νέων νομοθετικών προτύπων. www.rina.org


Αρχική σελίδα | Γιατί Εφοπλιστής | Τρέχον τεύχος | Αρχείο τευχών | Συνεντεύξεις | Συνδρομές | Επικοινωνία